Problémy – určenie koreňových príčin

Tréning je zameraný na zvládnutie techník na zisťovanie koreňových (skutočných) príčin zistených nedostatkov, nezhôd a zlyhaní v procesoch organizácie.

root

cena kurzu:

49,-€

Kurz je určený pre

Kurz je určený manažérom a zamestnancom, ktorí definujú opatrenia na zlepšenie, alebo na nápravu nedostatkov, zistených kontrolami, inšpekciami, alebo auditmi.

Čo sa naučíte?

  • ovládať techniky na zistenie koreňových (skutočných) príčin nezhôd je predpokladom správneho formulovania opatrenia na odstránenie príčin nezhôd
  • naučené techniky sa dajú uplatniť v celej organizácii

Požiadavky

  • aplikácia ZOOM
  • dobrá nálada,…

Termíny kurzov

jún 2021

9.6.2021  13:00 – 16:00

17.6.2021  09:00 – 12:00

23.6.2021  13:00 – 16:00

júl - august 2021

15.7.2021 13:00 – 16:00

22.7.2021 9:00 – 12:00

19.8.2021 13:00 – 16:00

26.8.2021 9:00 – 12:00

september 2021

9.9.2021 13:00 – 16:00

23.9.2021 9:00 – 12:00

30.9.2021 13:00 – 16:00

Termín si môžete vybrať pri pridaní do košíka