Cesty rozvoja

Nie každý kurz má byť osamoteným ostrovom. Niektoré kurzy sú zostavené tak, aby sa mohli spojiť a boli vytvorené ako skupina – jeden po druhom, aby sa vytvoril celostný zážitok. To je miesto, kam sa dostávajú Cesty rozvoja.

Ako používať Cesty rozvoja

Cesty rozvoja sú ako dobre naolejovaný stroj na doručovanie kurzov systému riadenia výučby (LMS). Ideálne pre firmy, ktoré potrebujú študentov, aby zvládli kompletný predmet alebo program, ich nastavenie je jednoduché a registrácia do nich je bezproblémová.

Po prvé, čo je Cesta rozvoja?

Cesta rozvoja je výber kurzov, ktoré sú navzájom spojené, aby mohli študenti postupovať ďalej, zvládnuť konkrétny predmet alebo program. Umožňuje vám zapísať viac používateľov do viacerých kurzov naraz, čo vám ušetrí drahocenný čas.

Je to neuveriteľne jednoduchá, ale vysoko výkonná funkcia, ktorú by ste mali využiť vo svojom LMS.

Prečo používať Cesty rozvoja pre vaše podnikanie?

Cesty rozvoja majú hviezdne výhody pre vás i vašich študentov a zvyšujú skutočnú úroveň pohodlia pre vás oboch.

Cesty rozvoja pre zamestnancov

Nábor nových zamestnancov zvyčajne trvá týždne, ak nie mesiace. Spravidla musia absolvovať viac kurzov  predtým, ako absolvujú školenie zamestnancov.

Tradične by ste museli svojich študentov zapísať na každý z kurzov individuálne. Ale s programom Cesty rozvoja môžete tento zdĺhavý krok preskočiť. Keďže sú kurzy zoskupené, svojich študentov sa musíte zaregistrovať iba raz. Potom sú automaticky zaradení do všetkých kurzov, postupne absolvujú každý kurz, kým nedokončia cieľ svojho rozvoja.

štruktúrovanejší vzdelávací program

Program Cesty rozvoja sa bežne používa na doplnenie štruktúry tréningových programov. Pri zavádzaní školení pre vašich študentov vám dajú schopnosť ovládať poradie, v akom sú kurzy priradené, aj časový rámec, v ktorom sú kurzy dostupné.

Šetria čas

.Cesty rozvoja nastavené v dostatočnom predstihu pred registráciou študentov, aby skracovali čas potrebný na správu. Potom, keď uvediete študujúceho na cestu, je vo veľkej miere sebestačný. Váš študent dokončí jeden kurz a podľa potreby sa automaticky pridá k ďalšiemu - nepotrebujete od seba žiadnu prácu.

Vedú študentov k cieľu

Z pohľadu študentov Cesta rozvoja zaručuje, že pracujú na dosiahnutí celkového cieľa. Udržuje ich na správnej ceste a v kontakte s obsahom kurzu. Ak budú kurzy zoradené podľa poradia, môžu sa zamerať na cieľ, na ktorom momentálne pracujú, bez toho, aby ho ohrozili.

Začnite svoju Cestu rozvoja

Pomoc pri hľadaní svojej komplexnej cesty rozvoja je zadarmo pre všetkých, ktorí chcú napredovať vo svojej kariére získaním nových vedomostí a osvojením praktických zručností. Stačí len vyplniť

Skúsenosti

Spolu máme skoro 50 rokov skúseností. Naši lektori a poradcovia sa venujú vzdelávaniu celý život a preto Vám dokážu pomôcť.

Vzdelávanie

Odborné vzdelávanie je zamerané na efektivitu a dlhodobý efekt. Osobnostný rozvoj je realizovaný zážitkovou formou v malých skupinách.

Certifikácia

Potvrdiť svoju novonadobudnutú odbornosť budete môcť vystaveným certifikátom. Ocenenie rozvoja Vašej osobnosti ocenia kolegovia vo firme ale aj rodina doma.

Kurzy otvárame každý mesiac

Zlepšite si kariéru zvýšením ODBORNOSTI a rozvojom OSOBNOSTI