„Život je o hľadaní samého seba a tiež o tvorení samého seba.“     G.B. Shaw

To, čo sa v tomto kurze naučíte, môže zmeniť váš pohľad na dôležitosť svojich myšlienok a ich využitie vo váš prospech. Získate konkrétne inšpirácie ako sa stať aktívnymi tvorcami samých seba, zmysluplných vzťahov s inými a v konečnom dôsledku tvorcami radostnejšieho života. Získate tiež inšpirácie ako zvládať stresové a záťažové situácie a konflikty a zveľaďovať svoju životnú energiu.

cena kurzu:

2 časti po 3 hodiny

98,-€

Kurz je určený pre

súkromné osoby, firmy a tímy vo firmách, zamestnancov, učiteľov a žiakov

Čo sa naučíte?

  • uvedomovať si vlastný tvorivý potenciál a vedieť cieľavedome formovať kvalitný život
  • rozvíjať si zručnosti vnútornej komunikácie tak, aby nám pomáhala vytvárať si pozitívne a konštruktívne vnútorné nastavenie
  • rozvíjať si zručnosti v “medziosobnej komunikácii“, ktorá pomáha pri budovaní zmysluplných a napĺňajúcich vzťahov

Požiadavky

Termíny kurzov

Mesiac
Termín 1. časti
Termín 2. časti
Jún
Streda 9.6.2021 o 09:00 - 12:00
Piatok 11.6.2021 o 09:00 - 12:00
Júl
Utorok 13.7.2021 o 13:00 - 16:00
Utorok 20.7.2021 o 13:00 - 16:00
Aug
Štvrtok 19.8.2021 o 09:00 - 12:00
Štvrtok 26.8.2021 o 09:00 - 12:00
Sep
Piatok 10.9.2021 o 09:00 - 12:00
Piatok 17.9.2021 o 09:00 - 12:00

Termín si môžete vybrať pri pridaní do košíka

cena kurzu:

2 časti po 3 hodiny

98,-€