Dôležitosť správne definovaných cieľov

Tréningový kurz je zameraný na zvládnutie techniky riadenia pracovníkov pomocou cieľov – Management by Objectives

cena kurzu:

49,-€

Kurz je určený pre

manažéri, obchodníci, projektoví manažéri

Čo sa naučíte?

  • naučíte sa ako efektívne plánovať svoj čas a zdroje
  • ako sledovať a kontrolovať dosahovanie svojich cieľov a aktívne pracovať so svojou psychickou energiou
  • osvojíte si prístupy asertívneho správania a rozhodovania, ktoré bude znásobovať silu ich rozhodnutí

Požiadavky

  • aplikácia ZOOM
  • dobrá nálada,…

Termíny kurzov

Termín si môžete vybrať pri pridaní do košíka