Techniky riešenia problémov

Tréningový kurz je zameraný na osvojenie si metód „Problem solving“ – zistiť ako efektívne riešiť rôzne druhy problémov. Priblížiť štruktúrovaný systém riešenia problémov, aplikácie vhodných prístupov a metód v rámci riešenia problému, získať skúsenosti s tímovou dynamikou.

cena kurzu:

1.časť

49,-€

2.časť  – po absolvovaní 1.časti zľava 10%

44,-€

Kurz je určený pre

Kurz je určený pre operatívnych pracovníkov, stredný manažment pracovníkov vo výrobe alebo službách.

Čo sa naučíte?

  • nadobudnete vedomosti a zručnosti týkajúce sa analýzy príčin problémov s cieľom stanovenia správnych a efektívnych nápravných opatrení.
  • oboznámite sa sa so základnými metódami, zistia ako efektívne riešiť rôzne druhy problémov cez štruktúrovaný systém riešenia problémov.
  • naučíte sa aplikovať vhodné prístupy a metódy v rámci riešenia problému a získajú skúsenosti s tímovou dynamikou.

Požiadavky

  • aplikácia ZOOM
  • dobrá nálada,…

Termíny kurzov

I. časť - 3 hodiny

2. časť - 3 hodiny

Termín si môžete vybrať pri pridaní do košíka