Techniky riešenia problémov

Tréningový kurz je zameraný na osvojenie si metód „Problem solving“ – zistiť ako efektívne riešiť rôzne druhy problémov. Priblížiť štruktúrovaný systém riešenia problémov, aplikácie vhodných prístupov a metód v rámci riešenia problému, získať skúsenosti s tímovou dynamikou.

cena kurzu:

1.časť

49,-€

2.časť  – po absolvovaní 1.časti zľava 10%

44,-€

Kurz je určený pre

Kurz je určený pre operatívnych pracovníkov, stredný manažment pracovníkov vo výrobe alebo službách.

Čo sa naučíte?

  • nadobudnete vedomosti a zručnosti týkajúce sa analýzy príčin problémov s cieľom stanovenia správnych a efektívnych nápravných opatrení.
  • oboznámite sa sa so základnými metódami, zistia ako efektívne riešiť rôzne druhy problémov cez štruktúrovaný systém riešenia problémov.
  • naučíte sa aplikovať vhodné prístupy a metódy v rámci riešenia problému a získajú skúsenosti s tímovou dynamikou.

Požiadavky

  • aplikácia ZOOM
  • dobrá nálada,…

Termíny kurzov

I. časť - 3 hodiny

jún 2021

17.6.2021 09:00 – 12:00

24.6.2021 13:00 – 16:00

júl - august 2021

15.7.2021 13:00 – 16:00

19.8.2021 13:00 – 16:00

september 2021

9.9.2021 13:00 – 16:00

30.9.2021 13:00 – 16:00

2. časť - 3 hodiny

jún 2021

10.6.2021 13:00 – 16:00

15.6.2021 09:00 – 12:00

23.6.2021 16:00 – 19:00

júl - august 2021

25.7.2021 13:00 – 16:00

26.8.2021 13:00 – 16:00

september 2021

23.9.2021 13:00 – 16:0

Termín si môžete vybrať pri pridaní do košíka