Možnosti online výberu zamestnancov

Vzdelávací program vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu a prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti s využívaním online nástrojov.

cena kurzu:

49,-€

Kurz je určený pre

línioví manažéri, manažéri ľudských zdrojov

Čo sa naučíte?

  • zoznámite sa s metódami efektívneho vyhľadávania pracovníkov
  • naučíte sa ako diagnostikovať schopnosti a vlastnosti uchádzača na hľadanú pracovnú pozíciu.
  • získate odporúčania ako robiť tieto techniky online
  • overíte si štandardnú štruktúru prijímacieho rozhovoru a budete schopní pracovať s výstupmi z tohto rozhovoru.

Požiadavky

  • aplikácia ZOOM
  • dobrá nálada,…

Termíny kurzov

Termín si môžete vybrať pri pridaní do košíka