Možnosti online výberu zamestnancov

Vzdelávací program vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu a prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti s využívaním online nástrojov.

cena kurzu:

49,-€

Kurz je určený pre

línioví manažéri, manažéri ľudských zdrojov

Čo sa naučíte?

  • zoznámite sa s metódami efektívneho vyhľadávania pracovníkov
  • naučíte sa ako diagnostikovať schopnosti a vlastnosti uchádzača na hľadanú pracovnú pozíciu.
  • získate odporúčania ako robiť tieto techniky online
  • overíte si štandardnú štruktúru prijímacieho rozhovoru a budete schopní pracovať s výstupmi z tohto rozhovoru.

Požiadavky

  • aplikácia ZOOM
  • dobrá nálada,…

Termíny kurzov

jún 2021

10.6.2021 16:00 – 19:00

17.6.2021 09:00 – 12:00

24.6.2021 13:00 – 16:00

júl - august 2021

15.7.2021 9:00 – 12:00

20.7.2021 9:00 – 12:00

19.8.2021 9:00 – 12:00

24.8.2021 9:00 – 12:00

september 2021

9.9.2021 9:00 – 12:00

21.9.2021 9:00 – 12:00

30.9.2021 9:00 – 12:00

Termín si môžete vybrať pri pridaní do košíka