„Rozum bez citového vedenia je úplne slepý.“   D. Goleman

Povedieme vás cestou spoznávania vlastných emócií a ukážeme vám možnosti ako ich ovládať.
Priblížime vám prejavy emócií iných a postupy ako zlepšovať vaše vzťahy.

cena kurzu:

2 časti po 3 hodiny

98,-€

Kurz je určený pre

súkromné osoby, firmy a tímy vo firmách, zamestnancov, učiteľov a žiakov

Čo sa naučíte?

  • chápať význam emocionality v živote človeka
  • rozumieť teórii zmeny a chápať zákonitosti rozvoja zručností
  • poznať podstatu 4 základných zručností emocionálnej inteligencie: sebapoznanie, sebariadenie, sociálne zručnosti, riadenie vzťahov

Požiadavky

Termíny kurzov

Mesiac
Termín 1. časti
Termín 2. časti
Jún
Streda 23.6.2021 o 09:00 - 12:00
Streda 30.6.2021 o 09:00 - 12:00
Júl
Štvrtok 22.7.2021 o 13:00 - 16:00
Štvrtok 29.7.2021 o 13:00 - 16:00
Aug
Streda 4.8.2021 o 17:00 - 20:00
Streda 11.8.2021 o 17:00 - 20:00

Termín si môžete vybrať pri pridaní do košíka

cena kurzu:

2 časti po 3 hodiny

98,-€