Moja Cesta rozvoja

V hodnotiacom dotazníku zvoľte hlavné oblasti, za ktoré ste v súčasnosti a budete v budúcnosti zodpovedný

Oblasť pracovného zamerania

Vyberte si oblasť o ktorú máte záujem
Manažment
Obchod a predaj
Riadenie ľudských zdrojov
Rozvoj osobnosti

Skúsenosti

Spolu máme skoro 50 rokov skúseností. Naši lektori a poradcovia sa venujú vzdelávaniu celý život a preto Vám dokážu pomôcť.

Vzdelávanie

Odborné vzdelávanie je zamerané na efektivitu a dlhodobý efekt. Osobnostný rozvoj je realizovaný zážitkovou formou v malých skupinách.

Certifikácia

Potvrdiť svoju novonadobudnutú odbornosť budete môcť vystaveným certifikátom. Ocenenie rozvoja Vašej osobnosti ocenia kolegovia vo firme ale aj rodina doma.

Kurzy otvárame každý mesiac

Zlepšite si kariéru zvýšením ODBORNOSTI a rozvojom OSOBNOSTI